Hukum Bekerja pada Atasan Non-Muslim

Saat ini, banyak dijumpai orang muslim yang bekerja kepada non-muslim, baik bekerja sebagai karyawan toko, pabrik, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. S...

Tips Menciptakan Rumahku Surgaku

“Rumahku surgaku” merupakan salah satu ungkapan yang mengandung berjuta makna. Sebuah ungkapan yang menggambarkan suasana rumah yang nyaman, tentram...

Anjuran Mengatakan Wallahu A‘lam Saat Berpendapat

Istilah ‘Allahu A’lam atau Wallahu A’lamu bis Shawab’ sering kita dengar dari para kiai dan para ustadz di pesantren setelah m...

Ustadsiana,
Memancarkan cahaya islam

Media dakwah, menyejukan untuk umat. Bergabung, berdakwah dan menyebarkan kebaikan!

Mulai Menulis

Anjuran Mengatakan Wallahu A‘lam Saat Berpendapat

Istilah ‘Allahu A’lam atau Wallahu A’lamu bis Shawab’ sering kita dengar dari para kiai dan para ustadz di pesantren setelah m...

Pembagian Surah dalam Al-Quran

Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad saw sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan k...

Hukum Menyantuni Anak Yatim Non-Muslim

Dalam Islam, kita dilarang keras berbuat aniaya terhadap anak yatim. Sebaliknya, kita diperintah untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, seperti memberi ma...

Allah Tak Akan Mengabulkan Tiga Permohonan Ini

Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Doa sebagai bentuk penghambaan manusia terhadap Allah. Jangan putus asa bila sering berdoa, tetapi belu...

Pelajaran Penting dari Kisah Kelahiran dan Pengasuhan Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad saw sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi pastinya bukan sebuah kebetulan. Ia dipilih langsung oleh Allah swt tanpa campur tangan manusia...

Tujuh Tabi’in yang Ahli atau Pakar dalam Bidang Fiqih

Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi saw. dalam keadaan Islam dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam adalah tabi’in (laki-laki) atau tabi’i...

Mengevaluasi Keuntungan dan Kerugian Hidup di Dunia

Hidup adalah perjalanan pulang. Sejatinya kehidupan manusia di dunia adalah perjalanan dari segumpal tanah untuk kembali menjadi tanah. Bagi mereka yang sadar, ...

Sejarah Nabi Muhammad: Perjalanan ke Negeri Syam yang Kedua Kalinya

Ketika Muhammad berusia dua puluh lima tahun, beliau melakukan perjalanan yang kedua ke negeri Syam. Siti Khadijah binti Khuwailid As-Sa’diyah, seo...

Sejarah Nabi Muhammad: Perjalanan Pertama ke Negeri Syam

Nabi Muhammad saw. ketika masih kecil sering menggembalakan kambing penduduk-penduduk Makkah dengan imbalan yang dapat beliau gunakan untuk bertahan hidup. Ket...

Dari Perang Uhud, Kita Belajar Menyikapi Kekalahan

Rasulullah saw dan para sahabat adalah manusia-manusia pilihan Allah swt. Rasulullah merupakan orang yang menerima wahyu dan para sahabat adalah orang-orang yan...

Kisah Imam al-Bukhari Bangun Malam Puluhan Kali untuk Memeriksa Hafalan Hadis

Kisah Imam al-Bukhari bangun malam puluhan kali untuk memeriksa hafalan hadisnya banyak disebutkan dalam kitab-kitab biografi ulama seperti al-Bi...

Hikmah Menggundul Rambut Saat Ibadah Haji dan Umrah

Menggundul rambut saat ibadah haji dan umrah termasuk hal yang disunahkan. Namun kesunahan menggundul rambut ini hanya berlaku bagi lelaki, tidak bagi...

Amalan yang Perlu Dilakukan Sebelum Masuk Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalamnya terjadi transaksi jual-beli (mu’amalah) yang menjadi salah satu syarat dari kepemili...

Doa Nabi Sulaiman agar Senantiasa Mensyukuri Nikmat Allah

Nabi Sulaiman As merupakan Nabi yang dianugerahi Allah kerajaan yang belum pernah dianugerahkan kepada orang-orang selainnya. Di kerajaan yang dipimpinnya, selu...

Doa Ketika Merasa Iman Lemah dan Penuh Keraguan

Disebutkan bahwa adakalanya iman bisa bertambah sehingga keyakinan menjadi kuat kepada Allah, dan adakalanya iman menurun sehingga keyakinan menjadi l...

Sedang Galau? Ini Doa Memohon Petunjuk

Syaikh Abbas al-Qummi dalam kitabnya Mafatih al-Jinan menyebutkan doa untuk memohon petunjuk dan kesungguhan. Doa ini dibaca di malam hari atau siang hari selam...

Bolehkah Mengqadha Mandi Jumat Setelah Shalat Jumat Dilakasanakan?

Sudah maklum bersama bahwa mandi sebelum berangkat shalat Jumat hukumnya sangat disunnahkan. Namun dalam keadaan tertentu kadang kita tidak sempat melakukan man...

Doa Agar Terjaga dari Buruknya Perilaku Anggota Badan

Pada hari kiamat, Allah mengatakan bahwa kelak tangan, mata, kaki dan panca indera kita akan bersaksi di hadapan-Nya. Mengatakan apa saja yang telah kita perbua...

Bolehkah Bersetubuh dengan Istri yang Sedang Istihadhah?

Sudah maklum bersama bahwa dalam Islam, bersetubuh dengan istri yang sedang haid hukumnya haram. Bahkan tidak boleh bercumbu dengan istri yang sedang haid di ba...

Wajibkah Berhijab Saat Baca Al-Qur’an bagi Perempuan?

Membaca al-qur’an termasuk salah satu amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. Saat membaca al-qur’an seorang muslim dianjurkan ment...

Nasihat Nabi untuk Suami yang Tergoda Wanita Lain

Menjalani bahtera rumah tangga tidak luput dari ganasnya badai yang menerpa. Entah dari pihak istri atau suami ada saja yang hadir menjadi pihak ketiga. Namun, ...

Apakah Makmum Masbuk Dapat Pahala Berjamaah?

Ketika kita melaksanakan salat fardu, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Keutamaan salat fardu secara berjamaah lebih utama dibandin...

Jihad Seorang Perempuan Menurut Ali Bin Abi Thalib

Benarkah jihad yang dilakukan seorang ibu dalam pengeboman gereja Surabaya tahun lalu? Jika benar, maka bolehkah perempuan-perempuan lainnya mengikuti langkahny...

Biografi Zainab, Putri Sulung Rasulullah dan Khadijah

Zainab adalah putri sulung Rasulullah saw. yang lahir dari rahim Khadijah. Ketika Khadijah masih hidup, ia menikah dengan anak bibinya yang bernama Abul &...

Perempuan Bukanlah Penghalang Ibadah kepada Allah

Salah satu kenikmatan terbesar bagi seorang Muslim adalah bisa dekat dengan Allah Swt. Namun, ada pula yang masih menganggap perempuan menjadi alasan seorang Mu...